หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

ชื่อวิชา : มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
รหัสวิชา : 3102–2006
ผู้เรียบเรียง : อ.สุวิทย์ ศานติพิบูล
ปีที่พิมพ์ : 2558
ราคา : 140 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -