หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

ชื่อวิชา : การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
รหัสวิชา : 3001–1001
ผู้เรียบเรียง : อ.กัลยา สุดแดน
ปีที่พิมพ์ : 2558
ราคา : 110 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -