หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

ชื่อวิชา : การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา : 3104–2004
ผู้เรียบเรียง : อ.นิพนธ์ บุญสกันต์
ปีที่พิมพ์ : 2558
ราคา : 99 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -