หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

ชื่อวิชา : เครื่องกลไฟฟ้า 2
รหัสวิชา : 3104–2102
ผู้เรียบเรียง : อ.ไพฑูรย์ เรืองเพ็ง
ปีที่พิมพ์ : 2558
ราคา : 105 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -