หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

ชื่อวิชา : ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
รหัสวิชา : 3105–2004
ผู้เรียบเรียง : อ.ประทุม ฉ่ำโสฬส
ปีที่พิมพ์ : 2559
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -