หนังสือในหมวดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ชื่อวิชา : ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
รหัสวิชา : 3000–1101
ผู้เรียบเรียง : อ.ลัคนา เอื้อถาวรพิพัฒน์
ปีที่พิมพ์ : 2559
ราคา : 95 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -