หนังสือในหมวดหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ชื่อวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
รหัสวิชา : 20000-1302
ผู้เรียบเรียง : อ.สุชาติ ปูชะพันธ์ และ อ.สุด ปลื้มใจ
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 106 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -