หนังสือในหมวดหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ชื่อวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
รหัสวิชา : 20000-1401
ผู้เรียบเรียง : อ.อารีย์ ชุ่มใจรักษ์ และ อ.อภิชาติ สร้อยระย้า
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 99 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -