หนังสือในหมวดหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ชื่อวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
รหัสวิชา : 20000-1401
ผู้เรียบเรียง : อ.ประณัตกานต์ ลังการ์พินธุ์
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 82 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -