หนังสือในหมวดหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ชื่อวิชา : คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสวิชา : 20000-1402
ผู้เรียบเรียง : อ.โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 84 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -