หนังสือในหมวดประเภทพาณิชยกรรม

ชื่อวิชา : การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
รหัสวิชา : 20201-2104
ผู้เรียบเรียง : อ.พัชรินทร์ แสงนิล
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 85 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -