หนังสือในหมวดประเภทพาณิชยกรรม

ชื่อวิชา : การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
รหัสวิชา : 20201-2106
ผู้เรียบเรียง : อ.วิเชียร เกิดโภคา และ อ.พรรณกาญจน์ เศษสุวรรณ
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -