หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : วัสดุก่อสร้าง
รหัสวิชา : 20121-1003
ผู้เรียบเรียง : อ.กนกพร ไชยวิเศษ
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 125 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -