หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : กลศาสตร์โครงสร้าง 1
รหัสวิชา : 20106-1006
ผู้เรียบเรียง : อ.สุพร พงศ์วรินทร์
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 115 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -