หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
รหัสวิชา : 20105-2003
ผู้เรียบเรียง : อ.ธำรงศักดิ์ หมินก้าหรีม
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 115 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -