หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา : 20105-2004
ผู้เรียบเรียง : อ.บุญเลิศ เตชะภัททวรกุล
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 125 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -