หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
รหัสวิชา : 20105-2005
ผู้เรียบเรียง : อ.วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร และ อ.ชิงชัย ศรีสุรัตน์
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 135 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -