หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : กระบวนการเชื่อม
รหัสวิชา : 20103-2008
ผู้เรียบเรียง : ดร.วิทยา อินทร์สอน
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 135 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -