หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
รหัสวิชา : 20104-2009
ผู้เรียบเรียง : อ.ศุภชัย เก้าเอี้ยน และ อ.ปลวัชร เต่งภู่
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -