หนังสือในหมวดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (Smartbook)
รหัสวิชา : 3000–1209
ผู้เรียบเรียง : อ.พิมพ์ใจ สายวิภู

ราคา : 95 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -