หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
รหัสวิชา : 20102-2009
ผู้เรียบเรียง : อ.จักรินทร์ คงสิบ
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 130 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -