หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : งานเครื่องยนต์ดีเซล
รหัสวิชา : 20101-2002
ผู้เรียบเรียง : อ.พิรุฬห์ วิริยะประกอบ
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -