หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : งานวัดละเอียดช่างยนต์
รหัสวิชา : 20101-2009
ผู้เรียบเรียง : อ.เสถียร มะสุทธิ อ.เอกชัย ศรีสุยิ่ง และ อ.เฉลิมวุฒิ อาจกมล
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 110 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -