หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : งานเครื่องยนต์เล็ก
รหัสวิชา : 20101-2101
ผู้เรียบเรียง : อ.เฉลิม อ่อนอิ่ม
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 135 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -