หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : งานแก๊สรถยนต์
รหัสวิชา : 20101-9002
ผู้เรียบเรียง : อ.เสถียร มะสุทธิ อ.เฉลิมวุฒิ อาจกมล และ อ.ณัฐกร พั่วสุ
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -