หนังสือในหมวดหมวดสมรรถนะวิชาชีพ

ชื่อวิชา : ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
รหัสวิชา : 20001-1003
ผู้เรียบเรียง : อ.สุรีรัตน์ มณีกุต
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 110 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -