หนังสือในหมวดหมวดสมรรถนะวิชาชีพ

ชื่อวิชา : กฎหมายพาณิชย์
รหัสวิชา : 20001-1005
ผู้เรียบเรียง : อ.ธานี ภู่สูงเนิน
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 125 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -