หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
รหัสวิชา : 20100-1005
ผู้เรียบเรียง : อ.จักรวาล ทรงวิชัย
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 130 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -