หนังสือในหมวดการงานอาชีพ

ชื่อวิชา : งานประดิษฐ์ ม.3
รหัสวิชา : -
ผู้เรียบเรียง : อ.ละเบียง ชุยกระเดื่อง และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ : ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
ราคา : 80 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -