หนังสือในหมวดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ชื่อวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
รหัสวิชา : 3000–1302
ผู้เรียบเรียง : อ.วราชินี พิมพ์ทอง
ปีที่พิมพ์ : 2558
ราคา : 95 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -