หนังสือในหมวดการงานอาชีพ

ชื่อวิชา : งานบ้าน ม.4-6
รหัสวิชา : -
ผู้เรียบเรียง : อ.ชลิตา วิทย์วงษ์กังวาฬ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ : ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3
ราคา : 55 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -