หนังสือในหมวดการงานอาชีพ

ชื่อวิชา : งานเกษตร ม.4-6
รหัสวิชา : -
ผู้เรียบเรียง : อ.วรวุฒิ โอษะคลัง และ อ.สุนทรี ใจมั่น
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ : ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 6
ราคา : 80 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -