หนังสือในหมวดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ชื่อวิชา : การจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา : 3000–1312
ผู้เรียบเรียง : อ.ชุติมา พยุงผล
ปีที่พิมพ์ : 2558
ราคา : 95 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -