หนังสือในหมวดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ชื่อวิชา : คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสวิชา : 3000–1402
ผู้เรียบเรียง : อ.นฤมล สายก้อน
ปีที่พิมพ์ : 2558
ราคา : 95 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -