หนังสือในหมวดประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อวิชา : เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รหัสวิชา : 20901-1006
ผู้เรียบเรียง : อ.พนม บุญญ์ไพร และ อ.มาลี แผงดี
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -