หนังสือในหมวดประเภทพาณิชยกรรม

ชื่อวิชา : การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
รหัสวิชา : 20202-2109
ผู้เรียบเรียง : อ.สังวาลย์ อยู่ทรง
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 115 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -