หนังสือในหมวดประเภทพาณิชยกรรม

ชื่อวิชา : การบัญชีเบื้องต้น
รหัสวิชา : 20200-1002
ผู้เรียบเรียง : อ.ส้มไทย ศิริเมร์ อ.กฤษฎา และ อ.พงศ์สกุล บรรจง ดาราจร
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 90 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -