หนังสือในหมวดประเภทพาณิชยกรรม

ชื่อวิชา : การบัญชีกิจการพิเศษ
รหัสวิชา : 20201-2103
ผู้เรียบเรียง : อ.สมศิริ นคราวงศ์
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 80 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -