หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา : 20103-2012
ผู้เรียบเรียง : อ.ยงยุทธ พุ่มทิม
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 125 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -