หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
รหัสวิชา : 20102-2110
ผู้เรียบเรียง : อ.สมบัติ ชิวหา
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 115 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -