หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
รหัสวิชา : 20101-2001
ผู้เรียบเรียง : อ.สฤษดิ์ ชัยสิทธิ์
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 135 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -