หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : กลศาสตร์เครื่องกล
รหัสวิชา : 20101-2007
ผู้เรียบเรียง : อ.ขนบ เพชรซ้อน
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -