หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา : 20101-2104
ผู้เรียบเรียง : อ.ณรงค์ชัย โพนงาม
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 130 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -