หนังสือในหมวดหมวดสมรรถนะวิชาชีพ

ชื่อวิชา : พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา : 20001-1002
ผู้เรียบเรียง : อ.ชลธิชา เหล็กกล้า
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 88 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -