หนังสือในหมวดประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
รหัสวิชา : 20100-1004
ผู้เรียบเรียง : อ.ไทรทอง เรืองจำรัส
ปีที่พิมพ์ : 2562
ราคา : 110 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -