หนังสือในหมวดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ชื่อวิชา : คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
รหัสวิชา : 3000–1404
ผู้เรียบเรียง : อ.เพทาย บำรุงจิตต์
ปีที่พิมพ์ : 2558
ราคา : 95 บาท
หมายเหตุ :

พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ


วัตถุประสงค์และตัวอย่างเนื้อหา
ตัวอย่าง SMART BOOK

- ไม่มีตัวอย่าง SMART BOOK -